naglowek_ptnd2015_ver2014.PNG

ORGANIZACJA NAUKOWA ZJAZDU

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

logo_ptnd.jpg

 

ORGANIZATOR ZJAZDU - BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2015_mm.PNG

 

KOMITET NAUKOWY

B. Steinborn
S. Jóźwiak
E. Pilarska
M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
B. Ujma-Czapska
J. Wendorff
A. Kostera-Pruszczyk
E. Szczepanik
K. Kotulska
W. Sobaniec
E. Emich-Widera
W. Służewski
T. Kmieć
W. Kułak
L. Boćkowski
K. Sendrowski


KOMITET ORGANIZACYJNY

B. Steinborn
W. Służewski
A. Winczewska-Wiktor
M. Żarowski
B. Malendowicz-Major
J. Fliciński

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: (61) 869 12 55, fax: (61) 869 15 53
e-mail: bstein@ump.edu.pl